Tietomallikoordinointi 

Tietomallintamista käytetään tarve- ja hankeselvitysvaiheista suunnitteluun ja rakentamiseen ja aina käyttö- ja ylläpitovaiheisiin asti.

Tietomallikoordinaattorin rooli on toimia tilaajan asiantuntijana hankkeen eri vaiheissa.

- Hankkeen tietomallintamisen tavoitteiden määrittäminen ja tilaajan avustaminen lähtötietomallin tilaamisessa.

- Alustavan tietomallinnussuunnitelman määrittäminen hankkeelle ja riittävän ajan varmistaminen tietomallinnukselle.

- Tilaajan avustaminen suunnittelijoiden tietomallinnustehtävien määrittämisessä.

- Mallinnukseen liittyvien tarpeiden määrittäminen tilaajan ja arkkitehdin kanssa.

- Suunnitteluosapuolten tietomalliien yhdistäminen ja tarkastaminen.

- Laadunvarmistustehtävien suorittaminen ja tilaajan avustaminen urakoitsijoiden valinnassa, tietomallikatselmuksen järjestäminen, päivittää tietomallinnussuunnitelman päivittäminen ja yhteistyömenettelyiden sopiminen mallinnuksen osalta osapuolten kanssa.

- Suunnittelu- tai toteumamallien yhdistelmämallin luominen raportteineen ja avustaminen tietomallien hyödyntämismahdollisuuksista rakennuksen ylläpitovaiheessa.

- Tietomallikoordinointi tehdään YTV2012 pohjalta ja määritellään hankekohtaisesti.

Asuntorakentamisen tietomallikoordinointipalvelun hinta alk. 8500€ (alv0).

Toimitilarakentamisen tietimallikoordinointipalvelun hinta alk. 16000€ (alv0).